Dopřejte si bohatého Ježíška. Stát bude nadělovat ještě dva týdny

200486048-001.jpg

Státní podpora ke stavebnímu spoření, snížení daňového základu o zaplacené úroky na úvěru na financování bydlení, snížení daňového základu až o 12 tisíc korun díky penzijnímu připojištění a životnímu pojištění. To jsou „dárky“, které i letos naděluje stát. Neváhejte tedy,a  využijte tyto benefity v co možná největší míře.

Státní podpora ke stavebnímu spoření

 

Uzavřete-li do konce roku smlouvu o stavebním spoření, a pošlete-li zároveň do konce roku na tuto smlouvu finanční prostředky, obdržíte od státu „bonus“ ve výši 10 % z Vámi vložených prostředků, a to až do výše 2.000 Kč.

Snížení základu daně o zaplacené úroky z úvěru na financování bydlení

 

Splácíte-li řádně svůj úvěr ze stavebního spoření či účelovou hypotéku, můžete si o zaplacené úroky snížit daňový základ, a to až do výše 80.000 Kč. Požádejte svou banku o potvrzení o zaplacení úroku z úvěrů a získejte část zaplacených prostředků zpět. Možnost snížení daňového základu pochopitelně neplatí pouze do konce roku, ale do termínu podání daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob.

 

Snížení daňového základu u penzijního připojištění

 

Uzavřete-li si do konce roku penzijní připojištění u penzijního fondu podporující daňovou optimalizaci, můžete si snížit daňový základ až o 12 000 Kč nebo o částku rovnající se zaplaceným příspěvkům – 6 000 Kč

 

Snížení daňového základu u životního pojištění

Máte-li sjednáno soukromé životní pojištění sjednané na případ rizika smrti a dožití, můžete si snížit svůj daňový základ až o 12 000 Kč. Vaše pojistná smlouva však musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 6 paragrafu 15 zákona o dani z příjmů fyzických osob

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a získejte od státu maximum státních příspěvků. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci kliknutím zde

 

 

 

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.


Neváhejte a získejte co jde

 

Spravujte-li své osobní finance chytře, můžete se těšit zajímavým výhodám, které stát u vybraných produktů nabízí. Pokud stále nezískáváte maximum z toho co stát u finančních produktů nabízí, neváhejte jednat, na rozhodnutí vám tento rok zbývají už jen zhruba tři týdny.

Petr_Hošek.jpg
Také patříte mezi ty, kteří by rádi získali maximum státních příspěvků a daňových výhod? Kontaktujte mne, rád s tím pomohu i Vám.
  • Petr_Hošek.jpg
  • Manažer senior Petr Hošek

  • ,,Snížíme Vám náklady a zvýšíme výnosy"

  • Specializace:
  • Finanční specialista, hypoteční konzultant, investiční specialista, specialista finančního plánování, specialista pojišťovnictví, lektor finanční gramotnosti - ABC finančního vzdělávání o.p.s.

  • Region působení:
  • Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Klášterec, Kadaň.

  • Kontakt:
  • p.hosek@bcas.cz

  • Video vizitka:
Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT