Garantované certifikáty – zajímavý výnos při eliminaci rizika

89675678.jpg

Po víceméně poklidném prvním pololetí se v létě na finanční trhy opět vrátila nejistota a s ní i zvýšené výkyvy v cenách jednotlivých cenných papírů. Hůře předvídatelný budoucí vývoj hodnoty těchto cenných papírů je pak důvodem, proč se někteří investoři jednoduše drží zpátky, a s dalšími investicemi vyčkávají na pro ně příznivější podmínky. Patříte-li mezi ty, kteří by na dnešních finančních trzích uvítali více „jistoty“, určitě pokračujte ve čtení.

Nízké ceny na finančních trzích, které jsou s touto zvýšenou nejistotou spojeny, jsou přitom vhodnou příležitostí k nákupu. Jednou ze zásadních chyb, které se investoři dopouští je totiž nakupování cenných papírů na již rostoucích trzích, kdy roste riziko toho, že nakupují těsně pod vrcholem, a že budou zanedlouho opět čelit poklesům.

Jak ovšem odhadnout správnou dobu pro investování, jak své portfolio co možná nejvíce ochránit před dalšími poklesy trhů a realizací ztrát? Tuto otázku si pokládá spousta drobných investorů, odpovědí na ni může z větší části být i tzv. garantovaný certifikát. Investiční nástroj, díky kterému mohou investoři participovat na růstech finančních trhů a zároveň být částečně ochráněni před jejich poklesy.

 

TIP Úspěch investice závisí na výběru toho správného investičního certfikátu Máte-li zájem rozšířit své portfolio o tento druh cenných papírů, neváhejte mne kontaktovat kliknutím zde

 

Jak to funguje?

 

Zjednodušeně takto. Vámi investovanou částku rozdělí emitent certifikátu na dvě složky, první z nich investuje do bezpečných dluhopisů tak, aby se výnos z těchto dluhopisů ke konci splatnosti certifikátu (investiční certifikáty jsou vydávány s předem stanovenou splatností, zpravidla 5 let) rovnal zbylé (druhé) části složky. Tuto druhou složku již emitent certifikátu investuje do cenných papírů jakou jsou akciové indexy či přímo vybrané akcie. V případě, že budou ke dni splatnosti certifikátu tyto akcie či indexy vykazovat ztráty, investor obdrží investovanou částku. Tuto ztrátu mu totiž vykompenzuje výnos z dluhopisu, do kterého byla investována první část investic. V případě že budou akciové indexy či akcie růst, bude investor na tomto růstu participovat předem určenou měrou.

 

Praktický příklad

 

Jako příklad si vezměme garantovaný investiční certifikát, který v tuto chvíli nabízí společnost Cyrrus, leader na trhu s investičními certfikáty v České republice.

 

Commodity Garant

 

Tento garantovaný certifikát investuje prostředky do podkladového aktiva složeného s vybraných komodit (kukuřice, cukr,měď, ropa).

 

Investoři do tohoto certifikátu mají 100% garanci návratnosti vložených prostředků. bez ohledu na vývoj ceny těchto komodit. V případě, že ceny těchto komodit (průměrné měsíční ceny za posledních 6 měsíců platnosti certifikátu) budou vykazovat růst mezi 1 % a 40 %, dostane investor zpět své prostředky plus výnos z růstu cen komodit. Cenou za neomezenou garanci při poklesu cen komodit je v tomto případě omezení maximálního možného zisku na hranici 140 %.

 

Funkcionalita certifikátu, tzn. výše garance a omezení zisku se může mezi jednotlivými certifikáty samozřejmě lišit. K dispozici jsou tedy i garantované certifikáty nabízející ochranu např. při 65% poklesu trhů, ovšem bez omezení výnosu.

 

Investiční certifikáty jsou rozšířeným investičním nástrojem

 

Investiční certifikáty (např. ty garantované) pak nemusí být pouhým doplňkem portfolia, ale i jeho základní složkou. Objem majetku v investičních certifikátech již přesáhl hranici 1 bilionu USD. Investiční certifikáty jsou transparentní a vysoce likvidním produktem, který může investorům, díky své jednoduchosti, nabídnout i nižší vstupní poplatky než je tomu například u podílových fondů.

Petr_Hošek.jpg
Hledáte zajímavé investiční příležitosti při eliminaci ztrát? Právě investiční certifikáty by pro Vás mohly být tím správným řešením. Pokud Vás tento typ investice zaujal, neváhejte mme kontaktovat s žádostí o další informace.
  • Petr_Hošek.jpg
  • Manažer senior Petr Hošek

  • ,,Snížíme Vám náklady a zvýšíme výnosy"

  • Specializace:
  • Finanční specialista, hypoteční konzultant, investiční specialista, specialista finančního plánování, specialista pojišťovnictví, lektor finanční gramotnosti - ABC finančního vzdělávání o.p.s.

  • Region působení:
  • Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Klášterec, Kadaň.

  • Kontakt:
  • p.hosek@bcas.cz

  • Video vizitka:
Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT