Jak pojistit zahradní bazén?

finan_n__poradce__fina_n__pl_nov_n___p_r.jpg

Zahradní bazény je většinou možné pojistit v rámci pojištění rodinného domu. Pojištění ale není automatickou součástí smlouvy. Pokud nechcete například při vichřicích riskovat škody za zničený bazén v řádech několika tisíců či desetitisíců korun, pozorně si přečtěte následující článek. Dozvíte se, jak uzavřít pojištění nemovitosti, aby se vztahovalo i na váš bazén.

Prvním předpokladem pro to, abyste mohli zahradní bazén zahrnout do pojištění vašeho rodinného domu, je jeho poloha. Musí být umístěn na stejném pozemku jako nemovitost, který je oplocen a není tedy veřejně přístupný.

Způsob pojištění bazénů se u jednotlivých pojišťoven podstatně liší, proto je potřeba si vždy velmi pečlivě prostudovat pojistné podmínky, nebo ještě lépe – zavolat a domluvit si schůzku, na které spolu probereme všechny varianty, které přicházejí v úvahu, abyste věděli, z čeho můžete vybírat.

V některých pojišťovnách je bazén například veden ve smlouvě o pojištění rodinného domu v rámci pojištění ostatních objektů. Není zde tedy nutná jeho přesná specifikace, nezadává se ani jeho pojistná hodnota, ale pouze výše plnění za všechny „ostatní objekty“ souhrnně. Pokud tedy ve smlouvě máte již ostatní objekty připojištěny z dřívějška (např. kvůli pojištění kůlny, solární jednotky apod.), dostanete od pojišťovny proplaceno pojistné plnění v případě poškození bazénu i přestože jste jeho pořízení samostatně nenahlašovali.

 

U jiných pojišťoven se naopak do pojistné smlouvy výslovně uvádí, že součástí pojištění je bazén a jeho hodnota. Základními pojištěnými riziky jsou živelné pohromy a u většiny pojišťoven lze navíc sjednat i pojištění proti vandalismu a odcizení. Na trhu jsou i pojišťovny , které umožňují zvlášť připojistit proti krádeži příslušenství k bazénu, jako je např. kryt (zastřešení), čisticí filtr apod.

 

Základní připojištění bazénů není pro rodinný rozpočet velkou finanční zátěží. Pojištění rodinného domu se připojištěním bazénu zvýší v průměru o 80-100 Kč ročně.

Petr_Hošek.jpg
Podle našich zkušeností bývají v souvislosti s bazény nejčastěji nahlašované pojistné události způsobené větrem a kroupami. V případech těchto, ale i jakýchkoliv jiných pojistných událostí doporučuji vzniklou škodu před nahlášením vždy vyfotit.
  • Petr_Hošek.jpg
  • Manažer senior Petr Hošek

  • ,,Snížíme Vám náklady a zvýšíme výnosy"

  • Specializace:
  • Finanční specialista, hypoteční konzultant, investiční specialista, specialista finančního plánování, specialista pojišťovnictví, lektor finanční gramotnosti - ABC finančního vzdělávání o.p.s.

  • Region působení:
  • Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Klášterec, Kadaň.

  • Kontakt:
  • p.hosek@bcas.cz

  • Video vizitka:
Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT