Je možné nahlásit škodu několik týdnů po povodni?

73271468.jpg

Lidé v oblastech zasažených povodněmi už v těchto dnech pracují na odstraňování škod, které způsobila vlna přívalových dešťů z minulého týdne. Většina majitelů zničených domů už kontaktovala své pojišťovny. Pojišťovny se také snaží maximálně urychlit proces likvidace pojistných událostí a vysílají do postižených oblastí své techniky, kteří dokumentují a sepisují pojistné události.

Podle pojistných podmínek je třeba škodu nahlásit bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Může se však stát, že z různých důvodů škodu na majetku zjistíte až několik dní nebo týdnů po povodních. V těchto případech je samozřejmě možné škodu nahlásit i se zpožděním, počítejte však s tím, že pojišťovna se bude zajímat o důvody tohoto prodlení a může dojít k nižšímu pojistnému plnění, než odpovídá způsobeným škodám, z důvodu, že jste například nezabránili zvětšováním škody na svém majetku.

Co byste si měli pro pojišťovnu připravit?

V první řadě si zjistěte, zda se pojištění vaší nemovitosti nebo domácnosti vztahuje i na případ povodně, resp. záplavy. Ne u všech pojišťoven jsou tyto případy standardní součástí pojištění nemovitostí a u některých z nich je třeba je mít připojištěny. Pro vlastní hlášení pojistné události není nutné mít v ruce přímo originál pojistné smlouvy. Ale je potřeba znát aspoň pojišťovnu, u které jste smlouvu uzavřeli, a poskytnout jí vaše identifikační údaje, pomocí kterých smlouvu dohledá.

Pojistné události můžete nahlásit buď telefonicky na zákaznických linkách, jejichž čísla jsou uvedena na webových stránkách pojišťoven, pomocí elektronických formulářů, nebo v kancelářích či pobočkách pojišťoven. Některé pojišťovny v současné době distribuují formuláře na hlášení pojistných událostí i na obecní úřady.

Co nejdříve proveďte fotodokumentaci vzniklých škod. Foťte i detaily zničených předmětů (například elektrospotřebičů), na kterých budou čitelné štítky se značkou a typem výrobku. Vytvořte si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny a do příchodu likvidátora, pokud tomu nebrání závažné, například hygienické, důvody, poškozené věci neodvážejte, ani jinak nelikvidujte.

Pokud máte možnost přiložit k seznamu poškozeného majetku i pořizovací doklady nebo záruční listy, zejména u elektronických přístrojů, máte větší šanci získat z pojistného plnění adekvátní náhradu škody.

Petr_Hošek.jpg
Součástí pojistného plnění mohou být i náklady, které prokazatelně vynaložíte na likvidaci škody. Veďte si proto jejich záznam a uchovávejte i během likvidace škod všechny účtenky. Obdobně si uchovávejte i doklady o nákladech vynaložených na nouzové ubytování, protože i ty většina pojišťoven proplácí. Nezapomínejte také na své právo při návštěvě likvidátora požádat o výplatu zálohy pojistného plnění.
  • Petr_Hošek.jpg
  • Manažer senior Petr Hošek

  • ,,Snížíme Vám náklady a zvýšíme výnosy"

  • Specializace:
  • Finanční specialista, hypoteční konzultant, investiční specialista, specialista finančního plánování, specialista pojišťovnictví, lektor finanční gramotnosti - ABC finančního vzdělávání o.p.s.

  • Region působení:
  • Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Klášterec, Kadaň.

  • Kontakt:
  • p.hosek@bcas.cz

  • Video vizitka:
Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT