Škoda v práci. Drama nebo pohoda?

img_164.jpg

Představte si, že řídíte auto, které patří zaměstnavateli. A natankujete benzín místo nafty. Když k tomu ještě nastartujete, motor zničíte a zaměstnavatel vám to pěkně spočítá, respektive odečte opravu ze mzdy. Minimálně na to má právo. Nemusí však jít pouze o řízení auta. Obdobný případ se klidně může stát obchodnímu zástupci, který dostane od firmy notebook a mobilní telefon. Ve chvíli, kdy ho poškodí, vylije na notebook kávu, nebo mobil mu upadne na zem, může mu zaměstnavatel o způsobenou škodu snížit mzdu.

Způsobení škody však nemusí končit osobními dramaty, když si za pár korun pořídíte, jak se lidově říká, pojistku na „blbost“. Pojištění odpovědnosti zaměstnance se netýká jen specifických odvětví, potřebné je napříč všemi profesemi. Jedná se o to, že pojišťovna za vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.


vítěz testu finančních poradců
Nenechávejte věci náhodě, chraňte se před nepříjemnými životními situacemi s vítězem testu finančních poradců

 

Škod může vzniknout celá řada, ať už jde o zničený motor, poškození či ztrátu svěřených věcí nebo třeba zaplacení spoluúčasti havarijního pojištění po nedobrždění na křižovatce. Jako zaměstnanec ze zákona odpovídáte zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobíte porušením povinností při plnění pracovních úkolů. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti ale nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku.

Zaměstnavatelé se častokrát o pojištění postarají

Moderním trendem je nyní skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které uzavírají zaměstnavatelé pro své zaměstnance v rámci svých programů zaměstnaneckých benefitů. Výhodou takového skupinového pojištění je kontrola zaměstnavatele nad stavem pojistné ochrany zaměstnanců, nižší pojistné oproti individuálně sjednávaným smlouvám a v neposlední řádě i zjednodušená administrativa v případě změn způsobených odchodem, či příchodem zaměstnanců.

Jste-li zaměstnancem, kterému je svěřen majetek, odpovědné práce, rizikové činnosti, které s sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti, s uzavřením pojistky odpovědnosti neváhejte. Protože to je pojistka, která je přínosem pro každého a stojí jen pár korun.

Petr_Hošek.jpg
Jste-li zaměstnancem, kterému je svěřen majetek, odpovědné práce, rizikové činnosti, které sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti, s uzavřením pojistky odpovědnosti neváhejte.
  • Petr_Hošek.jpg
  • Manažer senior Petr Hošek

  • ,,Snížíme Vám náklady a zvýšíme výnosy"

  • Specializace:
  • Finanční specialista, hypoteční konzultant, investiční specialista, specialista finančního plánování, specialista pojišťovnictví, lektor finanční gramotnosti - ABC finančního vzdělávání o.p.s.

  • Region působení:
  • Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Klášterec, Kadaň.

  • Kontakt:
  • p.hosek@bcas.cz

  • Video vizitka:
Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT